Regler for afbrænding og bål

På de nedenstående links kan du læse de gældende officielle regler vedr. afbrænding.

I skrivende stund (juli 2017) er det kun Skt. Hans aften, at man må afbrænde grenaffald o. lign. Alle andre dage er det ikke tilladt, uanset bålets størrelse.

Det er tilladt at tænde små bål til snobrødsbagning, grill o.lign., men i så fald kun under overholdelse af afstandsreglerne (læs mere på nedenstående links).

Det er altid op til den enkelte at sikre, at gældende regler overholdes.

Beredskabsstyrelsens vejledning til Afbrændingsbekendtgørelsen

Midtjysk Brand og Rednings vejledning til afbrænding af bål

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk