Ordensregler for ejere, lejere samt lånere

Vesterlund er omfattet af lokalplan 41-008, som indeholder en række bestemmelser vedr. bebyggelse, beplantning, fældning mv., der altid skal overholdes.

Herudover gælder følgende ordensregler:

- Vesterlund er et sommerhusområde, hvor der ikke må drives nogen form for erhvervsvirksomhed.

- Om muligt bør støjende aktiviteter som fx træfældning ske på hverdage eller uden for sommersæsonen. 

- Alle er forpligtede til at bevare Vesterlund som et roligt, rekreativt område. Undlad venligst støjende adfærd - også på egen parcel. Vis hensyn og orienter naboer ved større gæstebud. 

- Overhold fartgrænsen på max 30 km/t på Vesterlundvej og ringvejen. NB: Hvis vejene pga. vejrliget er i dårlig stand, kan der være behov for at køre betydeligt langsommere end 30 km/t.  

- Det er tilladt at afbrænde grenaffald o.lign. på Skt. Hans aften. Alle andre dage er det ikke tilladt, uanset bålets størrelse. Det er dog tilladt at tænde små bål til snobrødsbagning, grill o.lign. under overholdelse af afstandsreglerne.

- Det er forbudt at affyre fyrværkeri. 

- Undlad at smide tændstikker, cigaretskod, papir og andet affald i området. 

- Sten, kvas og afskårne grene må ikke anvendes som skel til naboer.

- Løse hunde må ikke færdes uden for egen parcel, ligesom hunde ikke må bade ved de to badesteder.

- Sejlads med motor - bortset fra elmotor - på Thorsø er ikke tilladt. 

- Fiskeri i Thorsø kræver fiskekort fra Silkeborg Fiskeriforening samt Statens Fisketegn (personer under 15 eller over 65 år behøver ikke det statslige fisketegn).

- Hvis man ejer en båd ved Thorsø, skal den være påført husnummer. Det samme gælder broer.

- Ethvert medlem er ansvarlig for, at husstand, gæster og lejere overholder ordensreglerne for området.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk