Ordensregler for ejere, lejere samt lånere

Området er omfattet af lokalplan 41-001, som indeholder en række bestemmelser vedr. bebyggelse, beplantning, fældning mv., som altid skal overholdes.

Herudover gælder følgende ordensregler:

 • Vesterlund er et sommerhusområde, hvor der ikke må drives nogen form for erhvervsvirksomhed.
 • Alle er forpligtede til at bevare området som et roligt, rekreativt område. Undgå støjende adfærd – også på egen parcel. Vis hensyn og orienter naboer ved større gæstebud.
 • Det henstilles, at støjende aktiviteter som eksempelvis træfældning fortrinsvis foregår på hverdage eller uden for sommersæsonen.
 • Det er forbudt at tænde bål. Afbrænding af kvas m.m. og affyring af fyrværkeri er heller ikke tilladt.
 • Henkastning af tændstikker, cigaretskod, papir og andet affald er forbudt.
 • Kvas, afskårne grene samt sten må ikke anvendes som skel til naboer.
 • Alle er forpligtede til at begrænse bilkørsel og overholde fartgrænsen på max 30 km i timen på Ringvej og Vesterlundvej.
 • Løse hunde må ikke færdes uden for egen parcel, ligesom hunde ikke må bade ved de to badesteder.
 • Sejlads med motorbåde på Thorsø er ikke tilladt.
 • Det er forbudt at fiske fra bredden og bådebroerne på søens nordside, hvor der er beboelse. Fiskeri på søen kræver fiskekort fra Silkeborg Fiskeriforening samt Statens Fisketegn (gælder ikke personer over 65 år).
 • Hvis man ejer en båd, der henligger ved Thorsø, skal den være påført husnummer. Det samme gælder broer.
 • Ethvert medlem er ansvarlig for, at husstand, gæster og lejere overholder ordensreglerne for området.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk