Soldaterbroen i Thorsø Bakker

På sydsiden af Thorsø opførte ingeniørtropperne i 1953 en bro over en dyb slugt. Broen blev ombygget i 1961 og erstattet af en vejdæmning i 1970'erne. I dag kan man stadig se broens fundament og den sten, som blev sat ved broens opførelse.

På stenen står der "Skovriderbroen - Bygget af 1/3 ingeniørbatalliion 1953". Skovriderbroen er broens officielle navn, men i folkemunde kaldes den Soldaterbroen. I artiklen nedenfor fra Midtjyllands Avis (2006) fortæller Niels Åge Klausen historien om Soldaterbroen. Længere nede er der vist billeder fra den oprindelig bro og fra ombygningsarbejdet i 1961.    

     

numberimages:0-numbercolumns:6

 

Billeder fra ombygningsarbejdet på Soldaterbroen i 1961
Den oprindelige Soldaterbro blev opført i 1953 og ombygget i 1961. Nedenstående billeder af ombygningsarbejdet i 1961 er venligst stillet til rådighed af pensioneret major Jørgen Sindesen, som var næstkommanderende på opgaven. 
Klik på billederne for at se dem i større format og læse billedteksterne

Soldaterlejren ved brostedet

Soldaterlejren ved brostedet

Soldaterkøretøj på vej væk fra brostedet

Soldaterkøretøj på vej væk fra brostedet

Tildannelse af strækbjælken på Virklund Savværk

Tildannelse af strækbjælken på Virklund Savværk

Færdiggørelse af broens overbygning

Færdiggørelse af broens overbygning

Understøtning af den færdige bro

Understøtning af den færdige bro

Nedbrydning af den gamle bro (kompressor i forgrunden)

Nedbrydning af den gamle bro (kompressor i forgrunden)

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk