Naturpleje i Vesterlund


Vesterlundområdet har tidligere haft et unikt særpræg med et bakket terræn med skov og åbne arealer, hvor også lyng og blåbær trivedes. Kombinationen af sø, skov og åbne arealer var med til at give et rigt og varieret dyreliv til glæde for alle.Imidlertid er nogle dele af Vesterlundområdet efterhånden groet til i krat og ser misligeholdt ud. Andre steder er træerne blevet så store, at der ikke efterlades meget lys til hverken skovbund eller naboer. Årsagerne kan være mange, inkl. mangel på tid og viden om, hvordan man bedst plejer en naturgrund.Pjecen vedr. aktiv naturpleje indeholder en række gode råd og forslag til, hvordan den enkelte grundejer i Vesterlund kan bidrage til at få genskabt og fastholdt en mere lysåben natur i Vesterlund og holde tilgroningen i ave.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk