Vesterlund Grundejerforenings historie

Overretssagfører Poul Carl Aage Madsen (øverste billede til højre), København, erhvervede i 1917 ejendommen Vesterlund beliggende ved Silkeborg (næstøverste billede). Sandsynligvis købt med henblik på hurtig udstykning og stor fortjeneste.

Den 4. september 1917 blev der afholdt et møde på overretssagførerens kontor angående oprettelse af en forening, hvis formål var at købe Aage Madsens ejendom. Foreningen kom til at hedde Vesterlund Grundejer-, Jagt- og Fiskeriforening. Der blev fremlagt udkast til love for foreningen. Lovene blev vedtaget, og der blev valgt en bestyrelse i henhold til de netop vedtagne love med P. C. Ingwersen som formand. 

Der blev udfærdiget en købekontrakt, og bestyrelsen fik overdraget alle forpligtelser.

Overretssagfører Aage Madsen døde i 1923, men nogle få år forinden var prioriteterne allerede blevet overdraget til prioritetshavernes repræsentant cand. jur. og cand. polit. kaptajn Jørgen Brock (nederste billede til højre).*)

Foreningens domicil blev flyttet fra København til Silkeborg i 1927.

Året 1939 blev et skelsættende år for foreningen, idet foreningen opkøbte kreditorers obligation og prioritetshavernes forskellige fordringer. Foreningen var nu endelig selvstændig.

Jeg kan opfordre alle til at læse foreningens 25, 50, 75 og 100 års jubilæumsskrifter, som kan findes nedenfor. Det er spændende læsning.

Benny O. Hansen (formand 1993-2000)

Klik her for at læse 25 års jubilæumsskrift

Klik her for at læse 50 års jubiliæumsskrift

Klik her for at læse 75 års jubilæumsskrift

Klik her for at læse 100 års jubilæumsskrift

Klik her at se "smørrebrødsseddel" fra 60 års jubilæet

Klik her for at se en oversigt over alle bestyrelsesmedlemmer siden 1917

NB: Vi mangler billeder på nogle af de første bestyrelsesmedlemmer. Kan du hjælpe med at finde disse billeder, så kontakt venligst bestyrelsesmedlem Carsten Fischer (carsten.fischer@webspeed.dk).

 

 

 

 

 

*) Den mere detaljerede historie er som følger: Overretssagfører Axel Salomonsen og hustru Johanne Abrahams opretter Interesentskabet Vesterlund ved kontrakt af 4/10 1916. Skovrider W. Lorenzen på Hovedskov sælger Vesterlund ejendommen til Interessentskabet Vesterlund ved Axel Salomonsen med købekontrakt af 4-6/10 1916. Axel Salomonsen transporterer købekontrakten til Aage Madsen 17/4 1917. Skøde fra skovrider W. Lorenzen ifølge transporten af købekontrakten til Aage Madsen 28/4 1917. Aage Madsen udsteder 4/9 1917 en deklaration vedr. sin ejendom, hvorved han pr. 11/12 1927 pålægger en grundafgift på de da udstykkede parceller. Vesterlund Grundejerforening m.v. udsteder obligation på 75.000 kr til Aage Madsen for køb af ejendommen 4/9 1917. Aage Madsen opretter købekontrakt med Vesterlund Grundejerforening m.v. 11/6 1918. Aage Madsen overdrager og transporterer sin ret til grundafgift til kaptajn J. Brock 15/4 1919. Skøde fra Aage Madsen på ejendommen til Vesterlund Grundejerforening m.v. 24/8 1919.

Jrgen Brock

Jrgen Brock

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk