Juli 2019

Til alle sommerhusejere i Vesterlund med søgrund

"I Silkeborg Kommune har vi noget af landets flotteste natur med mange søer og skove. Den natur skal vi passe på. Din ejendom har en unik beliggenhed ved vandet, og der er derfor en række regler, som du skal være opmærksom på." Sådan indledes en pjece fra Silkeborg Kommune, som Foreningen til genopretning af Thorsø har runddelt til samtlige ejendomme beliggende ved Thorsø i Virklund. Pjecen indeholder en række gode råd til, hvordan man som ejer af en søgrund kan bidrage til at forbedre miljøet i og omkring søerne, inkl. Thorsø. 

Foreningen til genopretning af Thorsø har anmodet om, at brochuren bliver videregivet til alle sommerhusejere med søgrund i Vesterlund. Brochuren kan læses på dette link.  

 

 

Maj 2019

Affaldssortering - sådan skal det gøres!

Som bekendt har der i april og maj 2019 været store udfordringer med at få tømt affaldsbeholderne på fællesstationen Vesterlundvej 136. Efter talrige opringninger fra grundejerforeningens bestyrelse til både Silkeborg Forsyning og renovationsselskabet, som tømmer affaldsbeholderne på fællespladsen, lykkedes det til sidst at få beholderne tømt. Mange tak til de medlemmer, som hjalp med at få ryddet op i og sorteret i bunkerne.

Silkeborg Forsyning har understreget, at der er behov for, at ejere og lejere af sommerhuse i Vesterlund gør sig mere umage med at sortere affaldet korrekt. Og ikke efterlader tomme plastikposer, haveslanger, gummistøvler, porcelæn, flamingostykker mv. på fællespladsen. Hvis sorteringen ikke bliver udført korrekt (altså hvis beholderne fyldes med affald, som ikke hører hjemme der, eller affaldet efterlades ved siden af beholderne), vil vi fortsat kunne opleve, at affaldet ikke bliver afhentet.

Bestyrelsen skal derfor opfordre alle til at tage affaldssorteringen seriøst - herunder huske på, at nogle typer af affald skal afleveres på kommunens genbrugspladser og ikke efterlades på fællespladsen Vesterlundvej 136. Vi vil rette en særlig opfordring til, at udlejere af sommerhuse husker at gøre deres lejere opmærksom på, hvordan affaldssorteringen i Vesterlund skal foretages, herunder hvad der skal på fællespladsen Vesterlundvej 136 - og hvad der ikke skal. 

Silkeborg Forsyning har produceret en kort og informativ video om affaldssorteringen i Silkeborg Kommune (på dansk og engelsk), som vi vil opfordre alle til at se og dele med eventuelle lejere. Den kan ses på dette link.

Den skriftlige udgave af sorteringsvejledningen kan læses på dette link (dansk) og på dette link (engelsk).

 

 

Oktober 2018

Fælles grenindsamling 2019

Den fælles ordning, hvor grundejerforeningen betaler for at fjerne grenaffald fra medlemmernes grunde, vil blive gentaget i 2019. Målet med ordningen er - ligesom de to seneste år - at understøtte den aktive naturpleje i Vesterlund og efterfølgende oprydning. Grenindsamlingen foretages først i 2019, men vi orienterer om det nu, da nogen måske vil tage fat på den aktive naturpleje her i efteråret 2018.

Det er naturligvis frivilligt, om man ønsker at deltage i ordningen. Hvis man ønsker at deltage, skal man gøre følgende:

- Placere grenene tæt på en vej og på et sted, hvor der er fri arbejdshøjde for en kran til at grabbe grenaffaldet. NB: Har man en grund, som er svær at komme til i lastbil, bedes man kontakte Carsten Fischer for at aftale, hvor grenene skal placeres (se kontaktoplysninger nedenfor).

- Grenene må være max 10 cm tykke og skal ligge ordentligt, dvs. i samme retning, ikke på kryds og tværs

- Bunken af grenaffald må være max 5 m3. Ved større projekter på ens parcel skal man altså selv sørge for at få kørt grenaffald væk.

- Fristen for at tilmelde sig ordningen er 1. april 2019 hos bestyrelsesmedlem Carsten Fischer (carsten.fischer@webspeed.dk eller 8662 0205). Evt. spørgsmål til ordningen kan også rettes til Carsten Fischer.

- Grenindsamlingen vil finde sted kort tid efter tilmeldingsfristen (med forbehold for vejrliget).

Bemærk venligst, at der efter indsamling af grene må forventes at ligge få rester tilbage, som man selv lige må få ryddet op.

 

Oktober 2018

Hjertestarter installeret ved "telefonboksen"

Som besluttet på generalforsamlingen i juli 2018 har grundejerforeningen investeret i en hjertestarter. Hjertestarteren har siden august 2018 siddet på den gamle telefonboks/BogBytteBiksen i et varmeskab, som beskytter hjertestarteren mod vejr og vind. 

Hjertestarteren er klar til brug, og alle kan bruge den, for man vejledes hele tiden af en stemme, der fortæller, hvad man skal gøre.

Er man alene med patienten, skal man ringe 112 og starte hjertemassage, hvis man kan. 

Bestyrelsen orienterer senere om den såkaldte hjerteløberordning.

1. september 2017

Støt op om Thorsø

En række borgere i Virklund og Vesterlund har indledt arbejdet med at genoprette Thorsø.

Med henblik på at sikre bredest mulig opbakning til det fortsatte arbejde med Silkeborg Kommune og staten stiftes "Foreningen til genopretning af Thorsø".

Der afholdes stiftende generalforsamling på Virklund Fritidscenter den

19. september 2017 kl. 19:30-21:00

Bestyrelsen opfordrer alle, som har mulighed for det, til at møde op.

Klik her for at læse mere og blive medlem af foreningen 

 

 

10. juli 2017

Regler for afbrænding og bål

Reglerne for afbrænding er jævnligt oppe at vende på generalforsamlinger mv. i grundejerforeningen. Som beskrevet i bestyrelsens beretning for 2016-2017 har vi endnu engang forespurgt myndighederne om mulighederne for at få lov at afbrænde grenaffald mv. på særligt udvalgte steder i Vesterlund. Dette har vi IKKE kunnet få tilladelse til.

For god ordens skyld har vi dags dato lagt links til de officielle regler for afbrænding på hjemmesiden. I skrivende stund (juli 2017) er det kun Skt. Hans aften, at man må afbrænde grenaffald o.lign. Alle andre dage er det ikke tilladt, uanset bålets størrelse.

Det er dog tilladt at tænde små bål til snobrødsbagning, grill o.lign. under overholdelse af afstandsreglerne.

Tryk her for at læse reglerne for afbrænding

 

14. juni 2017

Skt. Hans-bål ved Thorsø

Tradionen tro tænder vi Skt. Hans-bål ved Thorsø

Fredag den 23. juni 2017 kl. 20 (nedenfor nr. 223)

Vi synger en sang, holder båltale og hygger ved bålet.

Grundejerforeningen giver grill, øl og vand. 

Gæster er meget velkomne.

Med venlig hilsen bestyrelsen

NB: Undlad venligst at køre i bil ned ad den stejle vej til søen ved nr. 223

 

13. marts 2017

Miljøtilstanden i Thorsø undersøges i 2017

På baggrund af en henvendelse fra Lisbeth Lerche Rasmussen har Miljøstyrelsen besluttet at undersøge miljøtilstanden i Thorsø i 2017.

Tryk her for at læse Miljøstyrelsens svar til Lisbeth Lerche Rasmussen 

 

1. december 2016

Fælles indsamling af grenaffald

Som besluttet på generalforsamlingen i juli 2016 vil der i marts 2017 blive arrangeret en indsamling af grenaffald, som betales af grundejerforeningen. Fristen for at tilmelde sig ordningen er 1. marts 2017.

Klik her for at læse mere om ordningen og tilmelding

 

3. november 2016

Status på kloakering

Alle medlemmer af grundejerforeningen skulle gerne have modtaget et informationsbrev af 28. oktober 2016 fra Silkeborg Forsyning om kloakering af Vesterlundområdet. Som skrevet i brevet har Silkeborg Forsyning oprettet en hjemmeside, som løbende opdateres med nyt om projektet:

Tryk her for at se status 

På opfordring af grundejerforeningens bestyrelse har Silkeborg Forsyning haft taget kontakt til Eniig (tidl. EnergiMidt) for at drøfte eventuel etablering af bredbånd samtidig med kloakeringen. Eniig har meddelt Silkeborg Forsyning, at Eniig ikke ser synergi i at etablere fibernet i forbindelse med kloakeringen og derfor ikke agter at deltage i projektet i parløb med kloakeringen. 

 

23. september 2016

Status på kloakering, september 2016

Bestyrelsen har været i kontakt med Silkeborg Forsyning for at høre om status på kloakeringsprojektet i Vesterlund og de kommende skridt. Bestyrelsen har bl.a. aftalt med Silkeborg Forsyning, at sidstnævnte tager kontakt til Eniig (tidl. EnergiMidt) for at drøfte eventuel etablering af bredbånd samtidig med kloakeringen. I kan læse mere på nedenstående link:

Tryk her for at læse status

 

   

28. juli 2016

Petanque-turnering 2016

Lørdag den 16. juli 2016 blev kuglerne kastet i den 18. udgave af Vesterlund-mesterskabet i petanque.

Turneringen blev afviklet i højt humør på trods af et udfordrende vejrlig.

Tryk her for at se resultatet og stemningsbilleder fra dagen

 

 

 

17. juni 2016

Skt. Hans-bål ved Thorsø

Tradionen tro tænder vi Skt. Hans-bål ved Thorsø

Torsdag den 23. juni 2016 kl. 20 (nedenfor nr. 223)

Vi synger en sang, holder båltale og hygger ved bålet.

Grundejerforeningen giver grill, øl og vand. 

Gæster er meget velkomne.

Mvh bestyrelsen

NB: Undlad venligst at køre i bil ned ad den stejle vej til søen ved nr. 223
 
 

26. august 2014

Kiosken i Vesterlund

I midten af 1940'erne havde kun ganske få sommerhusejere i Vesterlund bil. Langt de fleste cyklede ud til deres sommerhus. Derfor fik Knud Knudsen den idé at bygge en lille kiosk på den nuværende grund nr. 184, som kunne levere de vigtigste dagligvarer til beboerne i sommerhalvåret.

Helt frem til 1968 fungede kiosken som et hyggeligt samlingssted for sommerhusejerne. Kiosken blev bygget af Marie og Harald Schmidt Nielsen. Knud Schmidt Nielsen, søn af Marie og Harald Schmidt Nielsen, har skrevet kioskens historie.

Klik her for at læse Knud Schmidt Nielsens beretning om kiosken

 

4. juli 2014

Forslag om delebådsordning: Resultat af spørgeskemaundersøgelsen

Henrik Schmidt (nr. 216) har stillet forslag om en delebådsordning ved Thorsø. Alle medlemmer har tidligere modtaget en mail med en beskrivelse af forslaget og en opfordring til at give sin mening til kende via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen er nu afsluttet. I alt 53 har deltaget, hvilket giver en svarprocent på ca. 45 pct.

Forslaget vil blive drøftet på generalforsamlingen den 20. juli 2014. Tryk på nedenstående link for at læse resultatet af spørgeskemaundersøgelsen. 

29. juni 2014

Før-generalforsamling grillaften 19. juli 2014

Ligesom sidste år vil vi aftenen før generalforsamlingen tænde op i den store grill på foreningens fællesgrund nr. 136 ved 18-tiden. Vi håber, at mange medlemmer dukker op og hjælper med til at sikre en hyggelig opvarmning til generalforsamlingen. I bedes selv medbringe noget, der kan grilles + evt. tilbehør samt drikkevarer. På gensyn!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen    

 

25. juni 2014

Petanque-turnering 19. juli 2014

Det årlige pentanque-mesterskab i Vesterlund afvikles lørdag den 19. juli 2014 kl. 9:30 - dagen før generalforsamlingen - på foreningens fællesgrund, Vesterlundvej 136. Turneringen er åben for alle!

Skulle du have behov for at pudse formen lidt af inden turneringen, er petanque-banen åben alle dage fra solopgang til solnedgang wink 

Klik på nedenstående link for at læse mere om turneringen: 

13. juni 2014

Skt. Hans-bål ved Thorsø

Vi gentager succesen med stort Skt. Hans-bål ved søen (nedenfor nr. 223)

mandag den 23. juni 2014 kl. 20

Vi mødes og synger en sang. Dernæst båltale og så står den på hygge ved bålet.

Grundejerforeningen byder på øl og vand.

Mød op, så vi får en god og hyggelig aften.

Tag gerne gæster med.

Vi ses!

Mvh Bestyrelsen

 

28. december 2013

Da "Bodil" ramte Vesterlund

Ifølge Naturstyrelsen væltede stormen "Bodil", som ramte Danmark 5. december 2013, over en halv million træer alene i Vest- og Midtjylland. Vesterlund var heldigvis ikke blandt de hårdest ramte områder, men stormen efterlod sig alligevel nogle tydelige spor i Vesterlund.

Klik her for at se billeder af Bodils hærgen i Vesterlund-området

 

25. september 2013

Malerier fra Vesterlund

Vesterlund-området har igennem tiderne været et yndet motivområde for forskellige kunstmalere - nogle kendte, andre ukendte. Vi har samlet et udvalg af billederne her på hjemmesiden, bl.a. billedet til højre, som er malet i 1928 af Emil Janus Weinrich, der i sin tid havde grundene nr. 101 og 103. Mange tak til de beboere i og uden for Vesterlund, som har stillet malerierne til rådighed! 

Klik her for at se billederne 

 

 

1. august 2013

Petanque-turneringen 2013

Lørdag den 20. juli 2013 blev det traditionsrige Vesterlund mesterskab i Petanque afviklet for 15. gang. Det blev en tæt og spændende turnering, hvor der var brug for "målfoto" undervejs. 

Klik her for at se resultater og billeder fra turneringen

11. juli 2013

Justering af koncept for frokost 21. juli efter generalforsamlingen

Efter henvendelse fra medlemmer har bestyrelsen valgt at lade frokosten umiddelbart efter generalforsamlingen 21. juli 2013 bestå af et pølsebord, som betales af grundejerforeningen. Vi har fortsat brug for at vide, hvor mange der kommer, så tilmelding til Leif Østergaard på e-mail balle.bygade@spar.dk eller tlf. 86837155 er nødvendig (senest onsdag den 17. juli). Har man allerede tilmeldt sig, behøver man ikke gøre det igen. Den justerede invitation kan læses på følgende link:  

4. juli 2013

Petanqueturnering, grillaften og frokost

Det summer på foreningens fællesgrund nr. 136 i weekenden 20.-21. juli 2013. Ud over generalforsamlingen 21. juli (se nyheden fra 3. juli) afvikles petanqueturnering, grillaften og frokost (klik på links for at læse mere om begivenhederne):

3. juli 2013

Generalforsamling 21. juli 2013

I henhold til foreningens vedtægter afholdes generalforsamling søndag den 21. juli 2013 kl. 10 på foreningens fællesgrund Vesterlundvej 136.

4. maj 2013

Luftfotos af Vesterlundområdet

Et af foreningens medlemmer var i marts 2012 med på en flyvetur over Vesterlundområdet og tog nogle fantastiske billeder undervejs. Så her er chancen for se dit/jeres sommerhus fra luften!

Klik her for at se billederne

 

 

 

 

 

15. april 2013

Soldaterbroen i Thorsø Bakker

Hvis man ved, hvor man skal kigge, kan man på sydsiden af Thorsø se resterne af den bro, som ingeniørtropperne i 1953 byggede over en dyb slugt. 

Klik her for at læse historien om Soldaterbroen og se de historiske billeder fra soldaternes arbejde

 

 

 

 

19. Marts 2013

Vesterlund Grundejerforenings historie

Hvor godt kender du Vesterlund Grundejerforenings historie? Vidste du for eksempel, at foreningen har haft domicil i København? Eller at 1939 var et skelsættende år for foreningen? 

Klik her for at læse mere og se en oversigt over alle bestyrelsesmedlemmer siden 1917

NB: Vi mangler billeder på nogle af de første bestyrelsesmedlemmer. Kan du hjælpe med at finde disse billeder, så kontakt venligst bestyrelsesmedlem Carsten Fischer (carsten.fischer@webspeed.dk).

 

 

4. marts 2013

Petanque i sne og sjap

I Vesterlund er sne og sjap ingen hindring for at spille petanque og holde formen ved lige.

Klik her for at læse seneste nyt fra petanquebanen

 

27. januar 2013

Historiske billeder af Vesterlundområdet

På hjemmesiden kan du under menupunktet "Om Vesterlund" se historiske billeder fra Vesterlund.

Ligger du inde med historiske billeder, som må vises på hjemmesiden, er du meget velkommen til at sende disse til bestyrelsesmedlem Carsten Fischer (carsten.fischer@webspeed.dk) eller Hans Henrik Nørgaard (hhnoergaard@hotmail.com), gerne med en kort billedtekst og oplysninger om årstal (hvis du kender det).

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk